Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on INTBAU Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paremman rakennetun ympäristön puolesta. Yhdistys kuuluu kansainväliseen INTBAU-järjestöön ja toimii yhteistyössä sen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi valita sopivaksi katsomansa toimintatavat, kuten esimerkiksi rakentaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, jakaa tietoa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, kirjoituksilla, julkaisemalla, luennoimalla, osallistumalla tutkimushankkeisiin, järjestämällä tapahtumia, jne.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, lahjoituksilla, keräyksillä, tapahtumia järjestämällä tai arpajaisilla.

Yhdistys on yleishyödyllinen.

Yhdistys voi osallistua kansainvälisen INTBAU-järjestön toimintaan, tilaisuuksiin, tutkimushankkeisiin, julkaisuihin jne.

Yhdistyksen edustaja kansainvälisen INTBAU-järjestön jäsenten johtokunnassa (College of Chapters, ICC) on INTBAU-järjestön ja INTBAU Finlandin jäsensopimuksen (Chapter Agreement) allekirjoittaja, mikäli yhdistyksen hallitus ei toisin päätä.

Yhdistys laatii vuosittain budjetin ja toimintasuunnitelman seuraavalle toimintavuodelle. Yhdistys laatii lyhyen toimintakertomuksen INTBAU-järjestölle vuosittain.


3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä tai erottamisesta. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lain määräämää luetteloa.


5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös hallituksen tähän tehtävään määräämä muu hallituksen jäsen.


6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.


8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.


9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen