Toimintasuunnitelma 2024

1.   SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
 • Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
 • Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan suunnittelemaan toimintaa ja päättämään sääntöjen
  edellyttämistä asioista. Hallitus voi kokoontua myös sähköisessä ympäristössä (FB, messenger,
  sähköposti, skype, tms.)
 • Yhdistys osallistuu INTBAU-järjestön yhteiseen toimintaan lähettämällä edustuksen
  vuosikongressiin ja/tai muihin tarpeelliseksi katsottaviin kokouksiin. Vuodelle 2023 on
  suunniteltu esimerkiksi:
  • International Making Cities Livable -konferenssi Newportissa toukokuussa.
2.   MUU TOIMINTA
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi keskustelutilaisuuksiin.
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi verkkokeskusteluihin.
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi lehtikirjoituksiin tai muuhun mediasisällön
  tuottamiseen.
 • Yhdistys pyrkii edistämään Kohti kauniimpaa kaupunkia -kirjan myyntiä ja jakelua.
3.   JÄSENHANKINTA
 • Yhdistyksen tavoitteena on kuudentena toimintavuotenaan (2024) 100 jäsentä.
 • Yhdistys toteuttaa jäsenhankintansa tueksi jäsenhankintakampanjaa vuonna 2024.
 • Varainhankintaa voidaan toteuttaa myös muulla tavoin, kuten apurahoja hakemalla.