Toimintasuunnitelma 2023

1.   Sääntömääräinen toiminta
 • Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
 • Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan suunnittelemaan toimintaa ja päättämään sääntöjen
  edellyttämistä asioista. Hallitus voi kokoontua myös sähköisessä ympäristössä (FB, messenger,
  sähköposti, skype, tms.)
 • Yhdistys osallistuu INTBAU-järjestön yhteiseen toimintaan lähettämällä edustuksen
  vuosikongressiin ja/tai muihin tarpeelliseksi katsottaviin kokouksiin. Vuodelle 2023 on
  suunniteltu esimerkiksi:
  • INTBAU:n vuosikongressi joko v. 2023 tai 2024. Vuosikongressin yhteydessä pidetään
   myös jäsenmaiden nimettyjen edustajien (ICC) kokous.
  • International Making Cities Livable -konferenssi Poundburyssa lokakuussa.
2.   Muu toiminta
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi keskustelutilaisuuksiin.
  • keskustelutilaisuuden toteuttaminen SuomiAreenalla.
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi verkkokeskusteluihin.
 • Yhdistys osallistuu tavoitteidensa edistämiseksi lehtikirjoituksiin tai muuhun mediasisällön
  tuottamiseen.
 • Yhdistys pyrkii edistämään Kohti kauniimpaa kaupunkia -kirjan myyntiä. Yhdistys hankkii
  tarpeellisen määrän kirjoja edelleen myytäväksi tai annettavaksi yhdistyksen toiminnan
  edistämiseksi.
3.   Jäsenhankinta
 • Yhdistyksen tavoitteena on viidentenä toimintavuotenaan (2023) 100 jäsentä.
 • Yhdistys toteuttaa jäsenhankintansa tueksi jäsenhankintakampanjaa vuonna 2023.
 • Varainhankintaa voidaan toteuttaa myös muulla tavoin, kuten apurahoja hakemalla.